Online since '99. Reverse engineering: what doesn't kill you makes you stronger. Gepartnerd met een art director en een regisseur. Digital. Online. Communicatie.

Nice to meet you ๐Ÿ‘‹